Враќање и замена

Секој клиент на TianDe има право по закон да ја врати нарачка по нејзиното добивање, во рок до 14 (четиринаесет) дена. Кога враќа производ / нарачка, корисникот треба да ги има предвид следните факти:

Производот не треба да се оштети за време на транспортот;
Производот не треба да има скриен дефект;
Производот не смее да биде неконзистентен помеѓу нарачаната и вратената стока;
Замена се врши по извршената проверка на производот и утврдување на несовпаѓање;

Побарувањата нема да бидат прифатени доколку TianDe открие дека корисникот презел дејство за отстранување на скриен, очигледен или друг вид дефект на производот. Ако ги забележите овие факти, треба да контактирате со нас веднаш пред да ја примите вашата пратка од курирот.

Законот за заштита на потрошувачите во Република С.Македонија наведува дека клиентот може да се откаже од купениот производ во рок од 14 дена од купувањето под услов:

Да ги плати сите трошоци за превозот;
Производот е во оригиналното пакување (неотворен) и во добра комерцијална состојба;
Обезбедена е потребната документација (готовинска сметка, фактура или друг вид платежен документ);

No Internet Connection